การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
  • โปรแกรม: Standard T-VER

ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตจากโครงการ Premium T-VER สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนได้โดยการโอนคาร์บอนเครดิตจากบัญชี ผ่านระบบทะเบียนของ อบก. (T-VER Registry)

OTC-P.jpeg

FTIX-P.jpeg

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares