กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ออนไลน์) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตอ้อย ในพื้นที่ไร่บริษัทกลุ่มน้ำตาลมิตรผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ออนไลน์) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตอ้อย ในพื้นที่ไร่บริษัทกลุ่มน้ำตาลมิตรผล
  • โปรแกรม: Standard T-VER

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการ Premuim T-VER

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตอ้อย ในพื้นที่ไร่บริษัทกลุ่มน้ำตาลมิตรผล

พัฒนาโครงการ: บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

ผู้พัฒนาโครงการร่วม

  • บริษัท ไร่ด่านช้าง จำกัด
  • บริษัท ไร่อีสาน จำกัด
  • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2567

สามารถศึกษาข้อมูลโครงการฯ และร่วมแสดงความคิดเห็น (ออนไลน์) คลิ๊ก...

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares