กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

ขอเชิญหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) เข้าร่วม "โครงการ VVB ติดดาวเพื่อสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก"

ขอเชิญหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) เข้าร่วม "โครงการ VVB ติดดาวเพื่อสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก"
  • โปรแกรม: Standard T-VER

77806C48 ADA9 4249 93EC AF3584DB9D5C

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก...                                         สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก...

reserch 300x240                                             สมัคร icon

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares