ข้อกำหนดโครงการ

ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

  • โปรแกรม: Standard T-VER

ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมีหลายชนิดด้วยกัน ทั้งก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ สำหรับโครงการ T-VER จะพิจารณาก๊าชเรือนกระจก ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่

                   1)    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

                   2)    ก๊าซมีเทน (CH4)

                   3)    ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)    

                   4)    ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)

                   5)    ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC)         

                   6)    ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

                   7)    ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares