คำถามที่พบบ่อย

รายการคำถามที่พบบ่อย

ภาพรวม

ข้อมูลคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ T-VER มาตรฐาน และ T-VER มาตรฐานขั้นสูง

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

16 viewsPosted 7 months agoby administrator
Was this helpful?
Loading...
0

ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตมีอายุเท่าไหร่ในแต่ละประเภทโครงการ และสามารถกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร

โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่- การพัฒนาพลังงานทดแทน- การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน- การจัดการในภาคขนส่ง- การจัดการของเสีย- การเกษตร- อื่นๆ ที่ อบก.กำหนดเพิ่มเติม โครงการป่าไม้ กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 10 ปี ได้แก่- ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า- ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า การกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิต แบ่งออกเป็น 2…
https://ghgreduction.tgo.or.th/templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-3bd9acf2.jpeg");" data-src="/templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-3bd9acf2.jpeg" data-srcset="/templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-b2ee199c.jpeg 768w, /templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-d8afdd77.jpeg 1024w, /templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-612116e6.jpeg 1366w, /templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-22bcbf07.jpeg 1600w, /templates/yootheme/cache/tgo-moblie-app-3bd9acf2.jpeg 1920w" data-sizes="(min-width: 1920px) 1920px" uk-img="">
uk-width-1-1@m uk-first-column" style="margin: 0px; padding-left: 40px; box-sizing: border-box; width: 1240px; max-width: 100%;">
27 viewsPosted 9 months agoby administrator
Was this helpful?
Loading...
0
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th