กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

ขอเชิญชวนผู้พัฒนาโครงการที่มีความพร้อมขอรับการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต

ขอเชิญชวนผู้พัฒนาโครงการที่มีความพร้อมขอรับการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต
  • โปรแกรม: Standard T-VER

info หลักเกณฑ์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก...             

reserch 300x240

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก...

            สมัคร icon

 

กำหนดระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวจิตติมา บุญเกิด โทร 09-0973-0509 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares