กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

งานสัมมนา เรื่องจริง “คาร์บอนเครดิต”

งานสัมมนา เรื่องจริง “คาร์บอนเครดิต”
  • โปรแกรม: Standard T-VER

 กำหนดการสัมมนา เรื่องจริง คาร์บอนเครดิต

เตรียมพบกับ !!
งานสัมมนา เรื่องจริง “คาร์บอนเครดิต”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

Topic
- รู้ลึก รู้จริง เรื่อง “คาร์บอนเครดิต”
- “คาร์บอนเครดิต” ขายได้จริงหรือ
- ทำยังไงให้ได้ “คาร์บอนเครดิต”
- ไขข้อข้องใจ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้”
- T-VER คลินิก

Event Facebook : https://fb.me/e/1CgwWbIsW

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link : https://drive.google.com/drive/folders/1sE22AcbqYqu6F7ubg1urcs-jxOh0XDaH

รับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน....Click

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares