กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการเกษตร

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการเกษตร
  • โปรแกรม: Standard T-VER

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการเกษตร

สำหรับผู้ประเมินภายนอกและผู้พัฒนาโครงการ

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

 

graffic1

graffic2

graffic3

 

 

 

 

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares