กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

TGO ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Premium T-VER

TGO ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Premium T-VER
  • โปรแกรม: Standard T-VER

LINE ALBUM 220922 2

LINE ALBUM 220922 1

LINE ALBUM 220922 0

agenda งานเปิดตัว L edit

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ “โครงการ T-VER” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557

     ปัจจุบัน TGO ได้พัฒนา “โครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER)”  ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและมีคาร์บอนเครดิตที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดภายใต้ข้อ 6 (Article 6) ของความตกลงปารีส 
     TGO กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม (ซี) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง และโอกาสธุรกิจไทยกับมาตรฐานคาร์บอนเครดิตในระดับสากล 

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares