กิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

งานสัมมนา “การพัฒนาโครงการ Premium T-VER”

งานสัมมนา “การพัฒนาโครงการ Premium T-VER”
  • โปรแกรม: Premium T-VER

Premium T VER 01 01

Premium T VER 03 01

Premium T VER 02 01

 

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา Onsite เต็มจำนวนแล้ว

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมผ่านช่องทาง TGO Facebook Live (ลิ้งค์ TGO Facebook: https://www.facebook.com/tgo.or.th)

กำหนดการ_24_ม.ค._66.pdf

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares