ข้อกำหนดโครงการ

ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

  • โปรแกรม: Standard T-VER

โครงการ Premium T-VER จะครอบคลุมก๊าซเรือนกระจก 7 ชนิด 

  1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  2. ก๊าซมีเทน (CH4)
  3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
  4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
  5. ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
  6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
  7. ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares